نمایش 1–12 از 14 نتیجه

زانویی گالوانیزه داخل رزوه دار P260

زانویی چپقی دنده ای گالوانیزه P259

زانویی بغل محل بند P210 UNF

زانویی رزوه دار P232 UNF

زانویی گردان (معکوس) P228 UNF

زانویی چپقی دنده ای P222

زانویی داخل رزوه دار P220

زانویی چپقی رزوه دار (نری مادگی) P214

زانویی بلند مهره کنترل دار P206

زانویی بیرون رزوه دار P203

اتصال زانویی چرخشی P197

زانویی هیدرولیک بیرون رزوه دار P196