نمایش 1–12 از 67 نتیجه

کلکتور آب شیر دار P275

کلکتور آب هیدرولیک P275

شیر تنظیم کننده سرعت حساس به فشار 3 راهه P147

شیر هیدرولیک انتها غلطکی P146

شیر توالی کنترل فشار هیدرولیک خطی P145

تقسیم کننده جریان سه طرفه هیدرولیک P144

شیر کنترل جریان مرکز باز دو طرفه P142

شیر کنترل جریان مرکز بسته یک طرفه P141

شیر کنترل جریان مرکز باز یک طرفه P140

شیر کنترل جریان مرکز بسته دو طرفه P143

شیر فلو دیوایدر (تقسیم کننده جریان) هیدرولیک P139

شیر هیدرولیک پاپت NC-NA 12-24-220 کد P138