نمایش 1–12 از 18 نتیجه

مهره ماسوره گالوانیزه P263

مغزی شیلنگ گالوانیزه P261

بوشن جوشی گالوانیزه داخل رزوه دار P256

مغزی رزوه دار گالوانیزه P255

مغزی مانومتر هیدرولیک P225

مغزی هیدرولیک متوسط P227 UNF

مغزی هیدرولیک رزوه دار P226 UNF

نیپل دو سر رزوه ای P217

مغزی رو پیچ تو پیچ رزوه ای P215

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 1 P213

واسطه بلند متریک – مغزی نری P205

مغزی هیدرولیک رزوه دار P201