نمایش 1–12 از 16 نتیجه

کلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس P582

کلید چدنی یک طرفه 25 آمپر پویا P581

کلید مینیاتوری اشنایدر الکتریک P543

کلید اتوماتیک 250 آمپر اشنایدر الکتریک P558

کلید چدنی یک طرفه 16 آمپر پویا P541

کلید اتوماتیک 80 آمپر زیمنس P542

کلید سلکتور (گردان) فلزی سه طرفه اشنایدر الکتریک (ماندگار – کنتاکت NO2) P557

کلید چدنی دو طرفه 16 آمپر پویا P540

کلید (سلکتور) گردان فلزی دو طرفه اشنایدر الکتریک (ماندگار – کنتاکت NO) P556

کلید سلکتور (گردان) فلزی دو طرفه اشنایدر الکتریک (برگشت فنری – کنتاکت NO) P555

کلید سلکتور (گردان) فلزی سه طرفه اشنایدر الکتریک (برگشت فنری – کنتاکت 2NO) P554

کلید سلکتور (گردان) دو طرفه اشنایدر الکتریک (ماندگار 1NO) P553