نمایش 1–12 از 18 نتیجه

مهره زاپاس تقسیم کننده روغن P162-1

گریس پمپ اتوماتیک P725 YGL-D

گریس پمپ پیستونی اتوماتیک الکتریکی p724 ygl-g

واحد روغن کاری قابل تنظیم زمان هیدرولیک p723 iSHAN

دستگاه روغن کاری دستی p722 ymt-8 ishan

تقسیم کننده روغن سوپاپدار سری DT کد P160

تقسیم کننده روغن پیستونی تحت فشار سری DFA کد P159

گریس پمپ روغن کاری دستی پیستونی P158 YGL-T08

گریس پمپ اتوماتیک با قابلیت تنظیم دستی P157 YGL-R

گریس پمپ اتوماتیک با قابلیت تنظیم دیجیتالی P156 YGL-A

گریس پمپ اتوماتیک با قابلیت تنظیم اتوماتیک P155 YGL-C

دستگاه روغن کاری دستی P154 İSHAN YML-8